Sprej impregnačný na kožu Revit

REVIT! WATERPROOF LEATHER SPRAY zachováva prirodzenú odolnosť voči vode a plne chráni všetky... viac tu »
Kód produktu: FAR011
Výrobca: Revit
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
19,00 €
15,80 € bez DPH
počet

Popis: Sprej impregnačný na kožu Revit

REVIT! WATERPROOF LEATHER SPRAY zachováva prirodzenú odolnosť voči vode a plne chráni všetky druhy kože proti vode a škvrnám pri zachovaní priedušnosti.

Návod:
Pred použitím prostriedok pretrepeme.
Odev, ktorý budeme impregnovať, musí byť suchý a čistý.
Sprej držíme vo vzpriamenej polohe.
Na odev aplikujeme rovnomerne zo vzdialenosti 20 cm.
Necháme niekoľko hodín zaschnúť.
Odporúčame toto ošetrenie opakovať.
Sprej zanecháva príjemnú vôňu.
  

Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P261 Zabráňte vdychovaniu erosolů.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 ° C / 122 ° F.


značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist