Domov Moto príslušenstvoOleje, kvapaliny, sprejeSprejeSprej na ošetrenie plastov Motul E5 Shine Go

Sprej na ošetrenie plastov Motul E5 Shine Go
(2)

Moto príslušenstvo, Sprej na ošetrenie plastov Motul Shine amp Go viac tu »
Kód produktu: 35MOTSHIGO79
Výrobca: Motul
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
9,20 €
7,70 € bez DPH
počet

Popis: Sprej na ošetrenie plastov Motul E5 Shine Go

Motul Shine amp Go je prípravok na ošetrenie plastov motocyklov a skútrov. Vlastnosti: Jednoducho ošetruje a oživuje farby plastových povrchov motocykla, kapotáže, lakovaných dielov, blatníkov aj spätných zrkadiel.
Zanecháva dlhodobý nelepivý ochranný film ktorý chráni povrch pred prachom, špinou aj hmyzom. Nezanecháva žiadne škvrny a je vhodný aj na gumové časti. Včasné použitie Vám veľmi uľahčí následné umývanie motocykla.
Balenie: 400 ml

 

Bezpečnostné pokyny:
EUH208 Obsahuje (R) -P-MENTHA-1,8-diénu. Môže vyvolať alergickú reakciu. EUH208 Obsahuje 1,2-BENZISOTHIAZOL-3 (2H) -One. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH208 Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Relevantné vety:
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H301 Toxický po požití.
H302 Škodlivý po požití.
H310 Pri kontakte s pokožkou môže spôsobiť smrť.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H330 Pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist