Domov Tipy na darčekySprej na opravu pneu Motul P3 Tyre repair 300 ml

Sprej na opravu pneu Motul P3 Tyre repair 300 ml

Aerosólový prípravok na opravu a nafúknutie poškodené pneumatiky. Vlastnosti: Určený pre... viac tu »
Kód produktu: 00MOT101925
Výrobca: Motul
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
8,50 €
7,10 € bez DPH
počet

Popis: Sprej na opravu pneu Motul P3 Tyre repair 300 ml

Aerosólový prípravok na opravu a nafúknutie poškodené pneumatiky. Vlastnosti: Určený pre pneumatiky s dušou aj bezdušové. Umožňuje prejdenie stoviek km pred definitívnu opravou. Použitý LATEX neznižuje úžitkovú hodnotu pneumatiky. Vhodný pre pneumatiky do 16'. Tlak v nádobke je dostatočný pre nafúknutie všetkých druhov pneumatík automobilov aj motocyklov.

 

Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov.
Bezpečnostné upozornenia - Skladovanie:
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 oC / 122oF.

Bezpečnostné upozornenia - Odstraňovanie:
P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodnými predpismi.

Relevantné vety:
H220 Mimoriadne horľavý plyn.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
H302 Škodlivý po požití.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánu pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist