Domov Moto príslušenstvoOleje, kvapaliny, sprejeSprejeSprej na ochranu brzdových kotúčov FORCH

Sprej na ochranu brzdových kotúčov FORCH

Sprej chráni brzdové kotúče pred koróziou a náletom hrdze pri dlhšom státí vozidla. Prešlo... viac tu »
Kód produktu: FRCH61001675
Výrobca: Forch
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
19,90 €
16,60 € bez DPH
počet

Popis: Sprej na ochranu brzdových kotúčov FORCH

Sprej chráni brzdové kotúče pred koróziou a náletom hrdze pri dlhšom státí vozidla.
Prešlo kontrolou TÜV.
Neobsahuje silikón, nepryskyřičnatí.
Priaznivé účinky ochrany proti korózii.
Brzdný účinok nie je negatívne ovplyvňovaný hrdzou na brzdových kotúčoch.
Brzdy Vás neobťažujú škrípaním vznikajúcim ako následok korózie.
Zachovanie estetického vzhľadu u vysoko kvalitných hliníkových ráfikov, ktoré často umožňujú pohľad na brzdové kotúče.
Brzdové segmenty sa pri dlhšom státí nespékají.
Transparentné ochranný film neobmedzuje brzdný účinok pri prevádzke vozidla.
Pred jazdou sa ochranný film nemusí odstraňovať, pretože sa obrúsia samočinne činnosťou bŕzd.

Použitie:
Brzdové kotúče pred konzerváciou vyčistite čističom bŕzd FÖRCH a nechajte uschnúť.
Sprej pred použitím pretrepte.
Prípravok nastriekajte rovnomerne na brzdový kotúč, až sa vytvorí uzavretý ochranný film.


Údaje o nebezpečnosti:
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.

Bezpečnostné pokyny:
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

  

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist