Domov Moto oblečenieOblečenie doplnkyStarostlivosť o oblečenieSprej na čistenie Motul M1 Helmet Visor clean

Sprej na čistenie Motul M1 Helmet Visor clean
(1)

Moto príslušenstvo, Sprej na čistenie Motul Helmet Visor clean viac tu »
Kód produktu: 18MOT102992
Výrobca: Motul
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
5,90 €
4,90 € bez DPH
počet

Popis: Sprej na čistenie Motul M1 Helmet Visor clean

Výborne odstraňuje hmyz z celej prilby. Vhodný aj na všetky druhy hľadí (plexi). Má neutrálne, neagresívny zloženie ktoré efektívne odstraňuje mastnú alebo suchú špinu bez poškodenia povrchu prilby. Nezanecháva fľaky. Použitie: Naneste na vonkajšok prilby a na hľadí, chvíľu počkajte a potom zotrite mäkkou, čistou textíliou. Obsah: 250 ml.

 

Výstražné upozornenia:
H226 Horľavá kvapalina a pary.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov.

Bezpečnostné upozornenia - Skladovanie:
P403 + P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Relevantné vety:
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist