Domov Moto príslušenstvoOleje, kvapaliny, sprejeOlejeOlej Motul 800 2T Road racing Factory Line 1L

Olej Motul 800 2T Road racing Factory Line 1L

Olej Motul 800 2T Road racing Factory Line 1L viac tu »
Kód produktu: 76MOT8002TRORE
Výrobca: Motul
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
19,30 €
16,10 € bez DPH
počet

Popis: Olej Motul 800 2T Road racing Factory Line 1L

Motorový olej Motul Road racing 800 2T 1litr 100% syntetický ester. olej - Road sport. motory. Speciální tovární řada plně syntetického oleje pro závodní účely, vyrobený plně esterovou syntézou pro motocyklové rychlostní soutěže mistrovství světa. Vlastnosti: Vyroben na bázi rostlinných, biologicky odbouratelných surovin. Je určen pro motory pracující ve vysokých otáčkových režimech, které mají být mazány směsí paliva a oleje. Vykazuje extrémně vysoké mazací schopnosti prakticky bez tvoření jakýchkoliv úsad, bez pogumovávání součástek a zalepování přepouštěcích součástí výfuku. Při přípravě směsi dodržujte poměr doporučený výrobcem motoru.

 

Výstražné upozornenia:
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H360F Môže znížiť reprodukčnú schopnosť.

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.
EUH208 Môže vyvolať alergickú reakciu.


Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Bezpečnostné upozornenia - Odstraňovanie:
P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodných predpisov.

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist