Domov Moto príslušenstvoOleje, kvapaliny, sprejeOlejeOlej Motul 800 2T OFF Road Factory Line 1L

Olej Motul 800 2T OFF Road Factory Line 1L

Olej Motul 800 2T OFF Road Factory Line 1L viac tu »
Kód produktu: 76MOT8002TOFF1L
Výrobca: Motul
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
19,20 €
16,00 € bez DPH
počet

Popis: Olej Motul 800 2T OFF Road Factory Line 1L

Špeciálna továrenská rada plne syntetického oleja pre závodné účely, vyrobený plne esterovou syntézou pre motocyklové rýchlostné aj motocrossové súťaže majstrovstiev sveta. Vlastnosti: Vyrobený na báze rastlinných, biologicky odbúrateľných surovín. Je určený pre motory pracujúce vo vysokých otáčkových režimoch, ktoré majú byť mazané zmesou paliva a oleja. Vykazuje extrémne vysoké mazacie schopnosti prakticky bez tvorenia akýchkoľvek usadenín, bez pogumovávání súčiastok a pečenie prepúšťacích súčasťou výfuku. Pri príprave zmesi dodržujte pomer odporúčaný výrobcom motora. Ďalej zabraňuje pečenie membrán za dažďa (tzv.antiemulze). Špecifikácia: API TC-TSC

 

Výstražné upozornenia:
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H360F Môže znížiť reprodukčnú schopnosť.

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.
R38 Dráždi pokožku.
R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
R50/53 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.
R53 Môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.
EUH208 Môže vyvolať alergickú reakciu.


Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Bezpečnostné upozornenia - Odstraňovanie:
P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodných predpisov.

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist