Domov Moto príslušenstvoOleje, kvapaliny, sprejeProstriedky na čistenieOdstraňovač hmyzu a nečistôt Motul E7 Insect remover

Odstraňovač hmyzu a nečistôt Motul E7 Insect remover

Výborne odstraňuje stopy po hmyze a organické nečistoty (vtáčí trus) na rôznych častiach... viac tu »
Kód produktu: 79MOT103002
Výrobca: Motul
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
6,90 €
5,80 € bez DPH
počet

Popis: Odstraňovač hmyzu a nečistôt Motul E7 Insect remover

Výborne odstraňuje stopy po hmyze a organické nečistoty (vtáčí trus) na rôznych častiach karosérie a kapotáže motocyklov.
Umožňuje efektívne uvoľnenie špiny bez zanechania stôp.
Nekorozívny zloženie nenaruší povrch.
Použitie: Naneste na povrch v dostatočnom množstve, ponechajte 1 až 2 minúty a potom odstráňte mäkkou a čistou textíliou.
Aplikujte na studený povrch a né na slnku.
Balenie: 400 ml

 

Výstražné upozornenia:
EUH208 Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Relevantné vety:
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H301 Toxický po požití.
H301 + H311 Toxický pri požití a pri styku s pokožkou.
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Zpuůsobuje vážne podráždenie očí.
H330 Pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist