Odrezovač Forch Super 300ML

Vysoce kvalitní odrezovač se super rychlým účinkem.Rychle uvolňuje zarezlé šroubové spoje... viac tu »
Kód produktu: C023590Z
Výrobca: Forch
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
9,70 €
8,10 € bez DPH
počet

Popis: Odrezovač Forch Super 300ML

Vysoce kvalitní odrezovač se super rychlým účinkem.
Rychle uvolňuje zarezlé šroubové spoje.
Proniká do sebetěsnějších závitů.
Předchází další korozi.
Působí vodoodpudivě, lze použít rovněž jako sprej na kontakty.
Vynikající zbytkové promazání.
Bez problémů odstraňuje skvrny od dehtu.Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H220 Mimoriadne horľavý plyn.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist