Motul M3 Perfect leather
(1)

Čistí, zvláčňuje a oživuje všetky tipy kože (kombinézy, rukavice, topánky atď). Ochraňuje pred... viac tu »
Kód produktu: 81MOT102994
Výrobca: Motul
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
7,00 €
5,80 € bez DPH
počet

Popis: Motul M3 Perfect leather

Čistí, zvláčňuje a oživuje všetky tipy kože (kombinézy, rukavice, topánky atď). Ochraňuje pred vonkajšími vplyvmi, nepremokavý efekt pred dažďom.
Predlžuje životnosť kože.
Obsah: 250m

 

Bezpečnostné pokyny:
EUH208 Obsahuje turpentine, OIL. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH208 Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330 Pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

 

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist