Motul E1 Wash Wax

Suchý čistič a ochranný vosk: čistí, leští a trvale chrání motocykl bez nutnosti oplachování.... viac tu »
Kód produktu: MOTE1WW
Výrobca: Motul
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
7,70 €
6,40 € bez DPH
počet

Popis: Motul E1 Wash Wax

Suchý čistič a ochranný vosk: čistí, leští a trvale chrání motocykl bez nutnosti oplachování.
Balení 0,4 L.

 

Bezpečnostné pokyny:
EUH208 Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLININE. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Relevantné vety:
H301 Toxický po požití.
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H330 Pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist