Domov Moto príslušenstvoOleje, kvapaliny, sprejeKvapalinyChladiaca kvapalina Motul Inugel expert 1L

Chladiaca kvapalina Motul Inugel expert 1L

Chladiaca kvapalina Motul Inugel expert 1L viac tu »
Kód produktu: 55MOT102927
Výrobca: Motul
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
9,20 €
7,70 € bez DPH
počet

Popis: Chladiaca kvapalina Motul Inugel expert 1L

Motul Inugel Expert je celoročné chladiaca kvapalina s nemrznúcimi účinkami do -30 ° C pre dlhodobé použitie.
Vlastnosti: Kvapalina je bez riedenia okamžite pripravená na použitie. Je určená pre chladiace okruhy auto aj motocyklových motorov s úzkymi kanálmi. Schopná svoju kapalností rýchleho pohybu v systéme zaistiť účinné chladenie a ochranu motora.
Má vyšší bod varu, neobsahuje nitráty a amíny, má modrú farbu.
Špecifikácia: ASTM D 3306 / D 4985, BS6580, ANFOR NFR 15-601 SAE J 1034, DAIMLER-CRYSLER, MB 325 A, CHRYSLER MS 7170, BMW N 600 69,0 VW G 11 MAN 324 NF, PORSCHE 611 ...
Balenie: 1 liter

 

Výstražné upozornenia:
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánu pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (obličky) (požitím).

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Reakcia:
P314 Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

Bezpečnostné upozornenia - Odstraňovanie:
P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodnými predpismi.

Relevantné vety:
H302 Škodlivý po požití.
H360FD Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť plod v tele matky.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánu pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist