Domov Moto príslušenstvoOleje, kvapaliny, sprejeKvapalinyBrzdová kvapalina Motul Dot 3 4 0.5l5L

Brzdová kvapalina Motul Dot 3 4 0.5l5L

Brzdová kvapalina Motul Dot 3amp4 0.5l viac tu »
Kód produktu: 53MOTDOT3405
Výrobca: Motul
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
7,20 €
6,00 € bez DPH
počet

Popis: Brzdová kvapalina Motul Dot 3 4 0.5l5L

Plne syntetická brzdová kvapalina spĺňajúce normy DOT pre hydraulické brzdové a spojkové systémy automobilov a motocyklov, zodpovedajúce odporúčania výrobcu DOT 4.
Vlastnosti: Bod varu na hornej hranici rozmedzia, ktoré vyžaduje norma DOT 4, tj 245 ° C, čo umožňuje ľahkú a trvalú účinnosť bŕzd aj za veľmi ťažkých podmienok. Táto kvapalina je neutrálna voči spojom a tesnením v brzdových systémoch a má antikorózne účinky.
Je miešateľná s výrobkami deklarujúci normy DOT 3 a 5.1, pokiaľ neobsahujú silikónové prísady.
Špecifikácie: SAE J 1703, ISO 4925, FMVSS 116 DOT 4

 

Výstražné upozornenia:
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánu pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (požitím).

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P262 Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom.
P264 Bezpečnostné upozornenia - Reakcia:
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P314 Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

Bezpečnostné upozornenia - Odstraňovanie:
P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodnými predpismi.

Relevantné vety:
H302 Škodlivý po požití.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H361d Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánu pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist